top of page

Interesse in een thuisbatterij en/of zonnepanelen
We maken voor u een vrijblijvende prijsschatting, inclusief premies en terugverdientijd.

  • Miguel Quirijnen

Wees de nieuwe nettarieven te slim af met een thuisbatterij!

Met de nieuwe nettarieven en afschaffing van nacht- en dagtarief in het vooruitzicht zijn we genoodzaakt om ons energieverbruik aan te passen. Ook de terugdraaiende meter is verleden tijd en moet plaats maken voor de digitale meters. Wat houdt dit in en hoe kan je jezelf hierop voorbereiden?


Waarom veranderingen?


De komst van elektrische wagens, warmtepompen en elektrische huishoudtoestellen brengt een evolutie met zich mee, namelijk van fossiele brandstoffen naar elektriciteit. ‘s Avonds je auto opladen, koken, wassen of je huis verwarmen zorgt ervoor dat het distributienet nog sterker en in grotere pieken wordt belast, en zelfs overbelast. Om deze reden zal vanaf 2022 uw factuur deels berekend worden o.b.v. uw verbruik op piekmomenten.


Wat betekent dit voor mijn factuur?


De energiefactuur kan opgedeeld worden in drie grote delen: een energiekost (39%), nettarieven (41%) en een aantal heffingen plus btw (20%). De nettarieven zijn de kosten (in kWh) voor de aanleg en onderhoud van het net, ze zorgen ervoor dat de elektriciteit tot bij u thuis geraakt.


Momenteel wordt deze voornamelijk bepaald door het totaal verbruik van de klant. Vanaf begin 2022 wordt echter het capaciteitstarief ingevoerd. Dit is een kost afhankelijk van de gemiddelde maandpiek en bepaalt 23% van het nettarief. De maandpiek is het kwartier in de maand waarop de digitale meter het hoogste verbruik meet.


De gemiddelde maandpiek is dan het gemiddelde van de maandpieken van de afgelopen 12 maanden. Bij deze maandpiek geldt voor iedereen een minimumkost horende bij een piek van 2.5kW.


Hoe bereid ik me hierop voor?


Om op deze nieuwe factuur te anticiperen kan men best het verbruik spreiden over de hele dag om hoge piekbelastingen te vermijden. De spreiding kan gerealiseerd met zelf geproduceerde, hernieuwbare energie. De hoeveelheid verbruikte elektriciteit die men uit lokaal geproduceerde elektriciteit haalt t.o.v. de totaal verbruikte hoeveelheid noemt men het zelfverbruik. Door het het installeren van een thuisbatterij, kan de lokaal geproduceerde energie maximaal benut worden en optimaliseert u uw zelfverbruik.Inzetten op zelfverbruik met een thuisbatterij


Met het capaciteitstarief is het van belang om het zelfverbruik te maximaliseren. Dit betekent dat u zo weinig mogelijk energie van het net haalt en zoveel mogelijk uit lokaal geproduceerde elektriciteit.


Door de overschotten aan geproduceerde elektriciteit op te slaan in een thuisbatterij, kan er ook ‘s nachts of op bewolkte dagen gebruik worden gemaakt van de zonne-energie. In plaats van het distributienet te gebruiken als ‘batterij’, gebruiken we onze eigen thuisbatterij.


Zonder een thuisbatterij bedraagt je zelfverbruik tussen de 30 en 40 procent. Het installeren van een thuisbatterij kan dit ophogen tot 50-80%.


Andere voordelen van het inzetten op zelfverbruik zijn ten eerste dat je het rendement van je investering in de zonnepaneleninstallatie verhoogt en ten tweede dat je voor lokaal geproduceerde hernieuwbare energie kiest. Dit verkleint de impact op het milieu en zo draag je ook een extra steentje bij aan een ecologische samenleving.


Kortom, het belangrijkste aspect om te besparen op de nieuwe energiefactuur wordt inzetten op zelfverbruik. De installatie van een thuisbatterij kan hierbij helpen door het teveel aan geproduceerde energie op te slaan en op andere momenten te gebruiken.


Heb je interesse in een thuisbatterij, wil je een idee krijgen van de kost hierbij of simpelweg meer informatie? Twijfel zeker niet en vul onze online prijsschatting in of contacteer ons!Commentaires


bottom of page