top of page

Interesse in een thuisbatterij en/of zonnepanelen
We maken voor u een vrijblijvende prijsschatting, inclusief premies en terugverdientijd.

  • Daisy Nieddu

Nieuwe Verplichting voor Zonnepanelen bij Grootverbruikers: Een Revolutionaire Stap naar Duurzaamheid

Vanaf juli 2025 komt er in Vlaanderen een belangrijke verandering voor bedrijven die veel energie verbruiken. Organisaties met een jaarlijks elektriciteitsverbruik van meer dan 1 gigawattuur (GWh) worden verplicht om een deel van hun energiebehoefte via zonnepanelen te genereren. Deze verplichting maakt deel uit van een breder plan van de Vlaamse overheid om duurzaamheid te bevorderen en de transitie naar groenere energiebronnen te versnellen.

Tegen juli 2025 moeten organisaties met een jaarlijks elektriciteitsverbruik van meer dan 1 gigawattuur (GWh) verplicht om een deel van hun energiebehoefte via zonnepanelen te genereren.
Tegen juli 2025 moeten organisaties met een jaarlijks elektriciteitsverbruik van meer dan 1 gigawattuur (GWh) verplicht om een deel van hun energiebehoefte via zonnepanelen te genereren.

Wat betekent dit concreet?

Bedrijven die aan deze criteria voldoen, zullen moeten investeren in zonnepanelen die geïnstalleerd worden op de daken van hun faciliteiten. De hoeveelheid vereiste zonnepanelen is afhankelijk van de grootte van de beschikbare dakoppervlakte, en wordt berekend met het oog op het verminderen van het netto elektriciteitsverbruik van het bedrijf. Tegen 30 juli 2025 moet ten minste 10% van het jaarlijkse verbruik opgewekt worden door zonnepanelen, wat neerkomt op ongeveer 110.000 kWh voor een gemiddelde installatie.

Gefaseerde Implementatie en Financiële Incentives

De overheid heeft een gefaseerde aanpak voorgesteld waarbij de verplichting om zonne-energie op te wekken geleidelijk toeneemt:

  • Tegen 1 januari 2030 moet 15% van het verbruik via zonnepanelen opgewekt worden.

  • Tegen 1 januari 2035 wordt dit percentage verhoogd naar 20%.

Om bedrijven te stimuleren om deze overgang te maken, biedt de overheid verhoogde investeringsaftrekken aan, wat een direct financieel voordeel biedt en de initiële kosten van de installatie van zonnepanelen helpt compenseren.

Sancties bij Niet-Naleving

Het niet voldoen aan deze nieuwe vereisten kan leiden tot aanzienlijke financiële consequenties. Het Vlaams Energie- en Klimaatagentschap (VEKA) zal toezicht houden op de naleving van deze verplichtingen en kan boetes opleggen die oplopen tot 400 euro per kilowattpiek aan vermogen dat ontbreekt. Belangrijk is dat het betalen van deze boetes niet vrijstelt van de verplichting om alsnog aan de normen te voldoen.

Conclusie

Deze nieuwe verplichting markeert een significante stap in de Vlaamse energiestrategie. Door grootverbruikers te verplichten om in zonne-energie te investeren, zet Vlaanderen een ambitieus pad in richting duurzaamheid. Deze aanpak dient niet alleen het milieu, maar biedt ook economische voordelen door verlaagde energiekosten op lange termijn en stimuleert lokale energieonafhankelijkheid. Voor bedrijven betekent dit een kans om voorop te lopen in de energietransitie, hun ecologische voetafdruk te verkleinen en bij te dragen aan een duurzamere toekomst. Meer info? Klik hier.

Comments


bottom of page